Vores fokus er det klinisk-terapeutiske og arbejdspsykologiske felt. Act House tilbyder behandling og supervision ligesom vi løbende udvikler kurser, efteruddannelse og temadage.

forside tekster

ACT metoden

Vores metodiske udgangspunkt er kognitiv adfærdsterapi, særligt de nyere tilgange, der inddrager accept- og mindfulnessbaserede tilgange i forhold til adfærdsmæssige ændringer. Her står Acceptance and Commitment Therapy (ACT) centralt.

Janne Hertz

Janne Hertz

psykolog.janne.hertz@gmail.com
Mobil: 28 92 59 40

Camilla Grønlund

Camilla Grønlund

camilla@acthouse.dk
Mobil: 28 76 74 36