Vores fokus er det klinisk-terapeutiske og arbejdspsykologiske felt. Act House tilbyder behandling og supervision ligesom vi løbende udvikler kurser, efteruddannelse og temadage.

forside tekster

Kurser og efteruddannelse

Act House har stor erfaring i at udvikle og koordinere kurser og efteruddannelse. Læs mere om kurser og efteruddannelse her.

ACT metoden

Vores metodiske udgangspunkt er kognitiv adfærdsterapi, særligt de nyere tilgange, der inddrager accept- og mindfulnessbaserede tilgange i forhold til adfærdsmæssige ændringer. Her står Acceptance and Commitment Therapy (ACT) centralt.

Janne Hertz

Janne Hertz

psykolog.janne.hertz@gmail.com
Mobil: 28 92 59 40

Camilla Grønlund

Camilla Grønlund

camilla@acthouse.dk
Mobil: 28 76 74 36