OBS: Ved afbud eller ønske om flytning af dato gælder følgende retningslinjer for supervision/undervisning.

Information if. til den aktuelle Covid 19 (corona) krise og smitterisiko: Acthouse klinikken er åben. Vi skal samtidig passe på hinanden. Alle samtaler kan i denne tid gennemføres som telefonsamtaler eller internetbaserede videosamtaler. Alle med aftaler vil blive guidet gennem de nærmere procedurer.

5-dages grundkursus for psykologer m.fl. i ACT

Dato Modul 1
18-19-20 marts 2020
Modul 2
29-30 april 2020
Timeantal 30 timer i alt. Hver dag fra 9-16 med 6 aktive undervisningstimer.
Tilmeldingsfrist Mandag den 6. januar 2020
Sted Acthouse, Huset Blachsgaard, Vesterport 8K, 8000 Aarhus C
Kursusgebyr kr. 9.300
Kursusgebyr vil omfatte undervisningsmaterialer (eftersendes pr. mail), kursusbevis, kaffe/te/vand & frugt formiddag, let frokost anretning og eftermiddagssødt.
Tilmelding Bindende tilmelding via email til
Act house Aarhus camilla@acthouse.dk.
ACTinLife Aarhus psykolog@anneagerbo.dk.Du kan også tilmelde dig på actinlife.dk

Husk ved tilmeldingen, at anføre faktureringsoplysninger herunder ean-nummer ved offentlige betalere. Faktura fremsendes umiddelbart efter tilmeldingsfristens ophør.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT), er en tilgang som ser menneskelig lidelse som et eksistentielt grundvilkår, der dagligt får mennesker til at gå i kamp mod deres egen psykologi. En kamp der kan bibringe meget lidelse for mennesket.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
ACT har sit navn fra et af dets primære budskaber: accept. Dvs. at acceptere, det som ligger uden for ens kontrol, imens man engagerer sig i at gøre det der skal til, for at øge sin livskvalitet. Fokus i ACT er: at hjælpe mennesker mod et meningsfuld liv, samtidig med at den lidelse som livet vil bringe håndteres effektivt. ACT hører under paraplyen af kognitiv adfærdsterapi, og er en del af det man kalder den tredje generation. ACT er en processbaseret og evidensbaseret adfærdsterapi. ACT er påvist effektiv overfor bl.a. depression, angstlidelser, misbrug, spiseforstyrrelser, kroniske smertetilstande og stress.

ACT handler om at hjælpe klienter med 3 ting:
1: at acceptere sig selv, fuldt og helt
2: at vælge værdibaserede livsretninger
3: engagere sig i handlinger som leder dem til 1og 2

ACT har to overordnede mål
1. At fostre en accept af uønskede tanker og følelser, som klienten ikke har kontrol over og engagement og bevægelse mod et liv som harmonerer med personlige vigtige værdier.
2. ACT handler derfor både om accept og forandring på samme tid.

Filosofien i ACT er
”Accepter med sindsro de ting som du ikke kan ændre. Hav modet til at ændre de ting som du kan – Og visdom til at se forskellen”.

Formål og læringsmål

Kurset formål
At introducere deltagerne til de grundlæggende elementer i ACTs teori og metode som bruges i klientarbejdet/klientrelationen og i rollen som professionel. Kurset giver en indføring i de seks ACT-processer som guide for klinisk assessment og intervention (kontakt med nuet, selvet som kontekst, accept, distancering fra sprogets bogstavelighed (defusion), livsværdier og engageret handling.).

Læringsmål
1. Introduktion til psykologiske færdigheder til at håndtere pinefulde tanker og følelser effektivt – på en sådan måde at de har mindre indvirkning og indflydelse (mindfulness og acceptfærdigheder).
2. Introduktion til værdiarbejde, som en måde at hjælpe individet til at blive klarere på, hvad der er virkelig vigtigt og personligt meningsfuldt (værdier). Herefter at kunne bruge den personlige ”viden” til at guide, motivere og inspirere til at tage skridtene mod en personlig meningsfuld tilværelse (engageret handling). Inden for ACT arbejder man derfor hen imod et skift i den måde personlige erfaringer og oplevelser håndteres på, for at udvide klientens handlerepertoire og derved højne livskvaliteten.
3. At engagere psykologen i at praktisere processerne selv, da dette vil have betydning for relationen mellem den ”professionelle” og ”klienten”. Det er vigtigt at ACT ikke reduceres til et sæt teknikker, hvor behandleren risikerer at miste følingen med at praktisere den mere principbaserede tilgang i ACT.

Godt at vide

Undervisningsform
Vi veksler mellem teoretiske oplæg og træning/øvelser.

Kurset søges godkendt til
Specialistuddannelse i psykoterapi Dansk Psykolog Forening 12.4.4.2.3 Anden teoretisk referenceramme (30 timer).

Målgruppe og kompetencekrav
Psykologer, læger, andre akademikere med relevant uddannelse som arbejder med samtalen som omdrejningspunkt. Højest 25% af deltagerne må være ikke-akademikere. Max. 20 deltagere.

Undervisere

Camilla Grønlund, camilla@acthouse.dk
Autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi, supervisorgodkendt, Act house Aarhus. camilla@acthouse.dk

Anne Agerbo, psykolog@anneagerbo.dk
Autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi, ACTinLife Aarhus. psykolog@anneagerbo.dk