Behandling

Praktisk om terapi og behandling

Jeg arbejder med en række forskellige livsproblemer og psykologiske lidelser (som også kan have diagnose-navne). Jeg tilbyder terapi og behandling til dem, der ønsker hjælp til aktuelle problemer i deres tilværelse.

Det kan være eksistentielle og kriseprægede problematikker, relationelle vanskeligheder, arbejdsrelaterede problemer eller der hvor specifikke lidelser som depression og angst, tab/sorg, kronisk smerte og over i mere personlighedsforstyrrelses problematikker herunder svær impulsforstyrret adfærd (selvbeskadigelse) og spiseforstyrrelser er stødt til.

Behandling retter sig mod at støtte den enkelte i at skabe den tilværelse, han eller hun ønsker og at håndtere konkrete problemer på nye og mere hensigtsmæssige måder.

Centralt står arbejdet med personlige værdier, accept og medfølelse overfor det, som ikke kan ændres og fokus på at handle på det, som kan ændres. Ofte ser vi, at selve kampen mod ens problemer paradoksalt nok forstørrer og forværrer det smertefulde.

Praktisk ift. ønske om behandling

Hvis du ønsker at komme i terapi eller behandling er du velkommen til at kontakte mig, helst på email. Sender du en email, vil jeg gerne have, at du ud over at oplyse navn, alder, adresse, telefonnummer, også sender mig nogle få stikord om årsagen til din henvendelse. Jeg vil herefter indkalde dig til en forsamtale. En forsamtale varer som de øvrige samtaler 50 minutter. Dine oplysninger vil naturligvis blive behandlet med største fortrolighed.

Pårørende er velkomne til at lave forespørgsler på andres vegne. Er personen, det drejer sig om, myndig, skal vedkommende også selv henvende sig og bekræfte ønsket om at påbegynde et forløb.

Priser hos Act House

Individuel samtale (50 min.):
Kr. 1100,-

Vil du vide mere?

Du er altid velkomment til at kontakte Act House for mere information.

Kontakt Act House

Der pristalsreguleres hvert år pr. 1/1.

(+45) 28 76 74 36
camilla@acthouse.dk