Terapi og behandling – vores tilgang

Vi arbejder med en række forskellige livsproblemer og diagnoser og vores metodiske tilgang er kognitiv adfærdsterapi. Vi tilbyder terapi og behandling til dem, der ønsker hjælp til aktuelle problemer i deres tilværelse. Det kan være eksistentielle kriser, arbejdsrelaterede problemer eller der hvor specifikke lidelser som angst, depression eller mere grundlæggende personlighedsmæssige problemer er stødt til.

Behandling retter sig mod at støtte den enkelte i at skabe den tilværelse, han eller hun ønsker og at håndtere konkrete problemer på nye og mere hensigtsmæssige måder.

Centralt står arbejdet med personlige værdier, accept og medfølelse overfor det, som ikke kan ændres og fokus på at handle på det, som kan ændres. Ofte ser vi, at selve kampen mod ens problemer paradoksalt nok forstørrer og forværrer det smertefulde.

Praktisk

Hvis du ønsker at komme i terapi eller behandling er du velkommen til at kontakte os, gerne på email.
Sender du en email, vil vi gerne have, at du ud over at oplyse navn, alder, adresse, telefonnummer, også sender os nogle få stikord om årsagen til din henvendelse. Vi vil herefter indkalde dig til en forsamtale. En forsamtale varer som de øvrige samtaler 50 minutter. Dine oplysninger vil naturligvis blive behandlet med største fortrolighed.

Pårørende er velkomne til at lave forespørgsler på andres vegne. Er personen, det drejer sig om, myndig, skal vedkommende også selv henvende sig og bekræfte ønsket om at påbegynde et forløb.

Vi er ikke omfattet af Sygesikringen. Har du en lægehenvisning til psykologbehandling, har vi desværre ikke mulighed for at yde behandling med tilskud. Har du derimod bevilling fra kommunen, kan den fint bruges hos os. Ansøgning om en sådan sker gennem kontakt og forespørgsel ved en sagsbehandler i din kommune.