Acthouse klinikken er åben
Alle samtaler og konsultationer også kan gennemføres via sikrede internetbaserede videosamtaler.
OBS: Ved afbud eller ønske om flytning af dato gælder følgende retningslinjer for supervision/undervisning.

Behandlingstilgang

Jeg har gennem mit arbejdsliv rejst gennem den kognitive adfærdsterapi og er nu landet i og funderet indenfor det, der kaldets 3. generation kontekstuel adfærdsterapi. Her går mindfulness og accept hånd i hånd med eksistentielt orienterede og værdi guidede adfærdsændringer som i kombination er centrale processer jeg arbejder på at udfolde med den enkelte med ydmyghed, respekt og dedikation for det liv personen ønsker at udfolde løbende – med hjerte, hjerne, hænder og fødder. 

Jeg beskæftiger mig med og praktiserer personligt såvel som professionelt forskellige tilgange, der afspejler den kontekstuelle adfærdsterapis verdenssyn, menneskesyn og metodesæt bl.a : Dialektisk Adfærdsterapi, Behavioral Activation, Compassion focused Therapy, Functional Analytic Psychotherapy, Motivational interviewing og det for mig centrale omdrejningspunkt:

ACT – Acceptance and Commitment Therapy

ACT som behandlingsmetode vinder større og større indpas i disse år. ACT hører under paraplyen af de kognitive adfærdsterapeutiske behandlingsformer og er en del af dét, der kaldes 3 generation eller den 3 bølge. ACT tilhører særligt fløjen af adfærdsterapi og er en videnskabelig evidensbaseret teori, transdiagnostisk model og metode, der har vist sig effektiv i forhold til en lang række forskellige tilstande og problemer så som depression, angstlidelser, misbrug, spiseforstyrrelser, kroniske smertetilstande, spiseforstyrrelser og stress.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er en terapiretning, hvor det antages, at den menneskelige lidelse er et eksistentielt grundvilkår som får mange mennesker til at gå i kamp mod deres egen psykologi. En kamp, der medfører megen lidelse for det enkelte menneske. At mennesket lider er en antagelse som giver intuitiv mening for de fleste, når det drejer sig om krigs- og hungersnødsramte mennesker rundt om på kloden og særligt i den 3 verden. Ikke desto mindre kan det konstateres, at mennesker som lever i lande og under omstændigheder, der er økonomisk velfungerende ikke har færre psykosociale problemer (f.eks. selvmord, angst, depression, misbrug) end de der lever under langt mere vanskelige forhold.

ACT har sit navn fra to af dets primære budskaber: at kunne acceptere, hvad der ligger uden for ens personlige kontrol alt imens man engagerer sig i at gøre, hvad der skal til for at øge ens livskvalitet. Fokus i ACT er at hjælpe mennesker med at skabe et rigt og meningsfuld liv, samtidig med at den uundgåelige stress og lidelse, som livet vil bringe, håndteres effektivt.

ACT handler grundlæggende om at hjælpe klienter med at gøre 3 ting:

  • at kunne acceptere sig selv fuldt og helt
  • at vælge værdi-baserede livs retninger
  • at engagere sig til handlinger som leder dem i de retninger

ACT søger hermed at lære klienter at åbne for og give plads til uønskede tanker og følelser som dukker op i ens bevidsthed og krop. Frem for at bekæmpe uønskede tanker og følelser lærer klienter nye måder at relatere sig til og se på dem som oplevelser som kan haves , også selv om man ikke ønsker dem. ACT har derfor to overordnede mål:

  • at fostre en mulighed for fortløbende at vælge at acceptere uønskede tanker og følelser, som klienten ikke har kontrol over og
  • at tilvejebringe engagement og bevægelse mod et liv, som harmonerer med personlige vigtige værdier. Det er derfor ACT både handler om accept og forandring på samme tid.

Filosofien i ACT er dermed på mange måder i overensstemmelse med sindsro-overbevisningen

Accepter med sindsro de ting som du ikke kan ændre. Hav modet til at ændre de ting som du kan – og visdom til at se forskellen

Ofte har klienter let ved at være enige med sindsro-overbevisningen, men langt sværere ved at praktisere den, fordi de ikke ved hvad de kan ændre. I ACT lærer man folk at sætte handling på denne talemåde.
Dette tilvejebringes ved:

  • at introducere psykologiske færdigheder til at håndtere pinefulde tanker og følelser effektivt – på en sådan måde at de har mindre indvirkning og indflydelse på personen (dette kaldes mindfulness og acceptfærdigheder).
  • at introducere personligt værdiarbejde, som en måde at hjælpe personen til at blive klar over, hvad der er vigtigt og personligt meningsfuldt (værdier).

Herefter er hensigten at kunne bruge denne personlige ”viden” til at guide, motivere og inspirere klienten til at tage skridtene mod en personlig meningsfuld tilværelse (dette kaldes engageret handling). Inden for ACT arbejder man hen imod et skift i den måde personlige erfaringer og oplevelser håndteres på, for at udvide klientens handlingsrepertoire og derved højne den personlige livskvalitet.

På Acthouse tilbyder jeg samtalebehandling, supervision, kortere/længerevarende foredrag og skræddersyede kursusforløb indenfor dette omdrejningspunkt.