OBS: Ved afbud eller ønske om flytning af dato gælder følgende retningslinjer for supervision/undervisning.

Information if. til den aktuelle Covid 19 (corona) krise og smitterisiko: Acthouse klinikken er åben. Vi skal samtidig passe på hinanden. Alle samtaler kan i denne tid gennemføres som telefonsamtaler eller internetbaserede videosamtaler. Alle med aftaler vil blive guidet gennem de nærmere procedurer.

Camilla Grønlund

 • Cand.Psych., autoriseret af Psykolognævnet
 • Specialist i psykoterapi
 • Supervisor på videreuddannelsesniveau
 • Medejer af Act House

Baggrund

Jeg er klinisk psykolog og medejer af Act house. Mine tidligere ansættelser har været indenfor hhv misbrugsområdet og hospitalspsykiatrien i Århus. Jeg har desuden været medejer af Kognitiv Terapi Center Århus fra 2002-2012. Jeg er bredt funderet indenfor kognitiv adfærdsterapi på unge-voksenområdet, og har gennem mit virke arbejdet med problemstillinger som har spændt over eksistentielle og kriseprægede problematikker, depression og angst og over i mere personlighedsforstyrrelses-mæssige problematikker herunder svær impulsforstyrret adfærd (selvbeskadigelse) og spiseforstyrrelser. Jeg arbejder med både behandling, supervision og undervisning. Jeg har gennem tiden superviseret og undervist bredt inden for sundhedssektoren på temadage, korterevarende uddannelsesforløb over i længerevarende undervisningsforløb for både læger, psykologer og andet behandlingspersonale som sygeplejersker, socialpædagoger, socialrådgivere, SOSUpersonale mm. Jeg her herudover udviklet og flere kursusforløb gennem tiden for både den socialpsykiatriske sektor, psykiatrien og misbrugsbehandlingsinstitutioner.

I de senere år har jeg både i undervisningen, supervision og det terapeutiske arbejde overvejende taget afsæt i en behandlingstilgang som er en del af den gren af de kognitive adfærdsterapier som i høj grad inddrager accept- og mindfulness baserede processer i forhold til adfærdsændringer: Acceptance and Commitment Therapiy (ACT). ACT er en videnskabelig funderet psykologisk behandlingsform indenfor kognitiv adfærdsterapi, hvor accept og mindfulness strategier anvendes i sammenhæng med adfærdsmæssige ændringer baseret på personlige værdier og med en overordnet målsætning om at øge det enkelte menneskes psykologisk fleksibilitet således at det mere frit kan indrette sit liv efter de personligt funderede værdier frem for at skulle bruge sit liv på at ”kæmpe med sin psykologi”.

ACT er dermed en del af den bevægelse i den klinisk psykologiske videnskab, der anskuer accept og åbenhed overfor inde/ydre oplevelser som en essentiel tilføjelse til mere forandringsfokuserede behandlingsstrategier. ACT hviler på det paradoks, at den radikale accept af det som ikke kan ændres styrker os til at kunne se og ændre de ting som kan ændres. ACT tilgangen handler om at kunne favne det man kalder den nødvendige lidelse for at kunne foretage mere engagerede, livsbekræftende valg og kunne leve i overensstemmelse med dybtfølte personlige værdier.
Jeg er desuden også meget inspireret af medfølelsesfokuseret terapi og træning (Compassionate Mindtraining og Compassionfocused Therapy) som er udviklet af den britiske professor Paul Gilbert, Uni. Of Derby.

Publikationer

 • Grønlund, C (In press) Acceptance and Commitment Therapy. I: Glintborg, C (red.) Rehabiliteringspsykologi i teori og praksis. Aarhus Universitetsforlag.
 • Grønlund, C (2016) Tredje bølge-supervision i : Bjerrum Møller, S & Rosenberg, N.G.K (Red) Kognitiv adfærdsterapeutisk supervision. Hans Reitzels Forlag.
 • Rasmussen, S & Grønlund, C – red. (2015) Rundt om ACT- muligheder og metode i Acceptance and Commitment Therapy. Frydenlund.
 • Grønlund, C (2012) Acceptance and Commitment Therapy. I :Rosenberg, K.N & Arendt, M (red.) Kognitiv Terapi – nyeste udvikling. Hans Reitzels Forlag.
 • Grønlund, C & Mørch, M.M. Kognitiv terapi ved personlighedsforstyrrelser. Månedsskrift for praktisk lægegerning (2008).
 • Heard, H.L & Grønlund, C.(2005) Dialektisk adfærdsterapi: problemløsning i behandling. I: Mørch, M.M & Rosenberg N.K (red.) Kognitiv terapi; modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag.
 • Grønlund, C. (2001) Borderline og Dialektisk adfærdsterapi. Psykolog Nyt nr 20: 10-15