Acthouse klinikken er åben
Alle samtaler og konsultationer også kan gennemføres via sikrede internetbaserede videosamtaler.
OBS: Ved afbud eller ønske om flytning af dato gælder følgende retningslinjer for supervision/undervisning.

Act House tilbyder

Vores fokus er det klinisk-terapeu-tiske og arbejdspsykologiske felt. Vi vil fortsat tilbyde behandling og supervision ligesom vi glæder os til løbende at udvikle kurser, efter-uddannelse og temadage.