Information if. til den aktuelle Covid 19 (corona) krise og smitterisiko:
Acthouse klinikken er åben. Vi skal samtidig passe på hinanden. Alle samtaler kan i denne tid gennemføres som telefonsamtaler eller internetbaserede videosamtaler. Alle med aftaler vil blive guidet gennem de nærmere procedurer.
OBS: Ved afbud eller ønske om flytning af dato gælder følgende retningslinjer for supervision/undervisning.

Act House tilbyder

Vores fokus er det klinisk-terapeu-tiske og arbejdspsykologiske felt. Vi vil fortsat tilbyde behandling og supervision ligesom vi glæder os til løbende at udvikle kurser, efter-uddannelse og temadage.