Information if. til den aktuelle Covid 19 (corona) krise og smitterisiko:
Acthouse klinikken er åben. Vi skal samtidig passe på hinanden. Alle samtaler kan i denne tid gennemføres som telefonsamtaler eller internetbaserede videosamtaler. Alle med aftaler vil blive guidet gennem de nærmere procedurer.
OBS: Ved afbud eller ønske om flytning af dato gælder følgende retningslinjer for supervision/undervisning.

ACT metoden

Vores metodiske udgangspunkt er kognitiv adfærdsterapi, særligt de nyere tilgange, der inddrager accept- og mindfulnessbaserede tilgange i forhold til adfærdsmæssige æn- dringer. Her står Acceptance and Commitment Therapy (ACT) centralt.