ACT metoden

Vores metodiske udgangspunkt er kognitiv adfærdsterapi, særligt de nyere tilgange, der inddrager accept- og mindfulnessbaserede tilgange i forhold til adfærdsmæssige æn- dringer. Her står Acceptance and Commitment Therapy (ACT) centralt.