OBS: Ved afbud eller ønske om flytning af dato gælder følgende retningslinjer for supervision/undervisning.

Information if. til den aktuelle Covid 19 (corona) krise og smitterisiko: Acthouse klinikken er åben. Vi skal samtidig passe på hinanden. Alle samtaler kan i denne tid gennemføres som telefonsamtaler eller internetbaserede videosamtaler. Alle med aftaler vil blive guidet gennem de nærmere procedurer.

Janne Hertz

 • Cand. Psych. i 1997 – autoriseret af Psykolognævnet i 2003
 • Medlem af Dansk psykologforening, under specialisering i psykoterapi
 • Specialist i psykoterapi
 • Medejer af Act House

Baggrund

Min interesse og erfaring ligger indenfor de arbejdsrelaterede psykiske lidelser, d.v.s. stress, depression, angst og posttraumatisk belastningsreaktion. Jeg har i perioden 2005-2008 – i samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital – udviklet et kognitivt behandlingsprogram til arbejdsrelateret stress, der som det første af sin art i Danmark er blevet videnskabeligt efterprøvet og har vist klar effekt, www.arbejdsstress.dk.

Jeg er optaget af fastholdelse af medarbejdere med psykiske lidelser på arbejdspladsen og underviser og superviserer medarbejdere og ledere på alle niveauer i præcis denne ofte vanskelige balancegang, f.eks. psykologer i revalideringsområdet, praktiserende læger, socialrådgivere på jobcentre og arbejdsmarkedscentre og HR-medarbejdere i virksomheder og institutioner.

Jeg var den ene af to psykologer i ekspertgruppen i det videnskabelige udvalg, der i april 2010 udgav en hvidbog, hvori al tilgængelig viden om sammenhæng mellem arbejdet og mentalt helbred blev samlet. Hvidbogen er udgivet af Nationalt center for Arbejdsmiljøforskning (NFA) og kan downloades på www.arbejdsmiljoforskning.dk/~/media/Boeger-og-rapporter/hvidbog-mentalt-helbred.pdf

Udover at undervise og supervisere, har jeg individuelle behandlingsforløb med personer med arbejdsrelaterede belastningsreaktioner ligesom jeg fungerer som ekstern personalepsykolog og udviklingskonsulent i en række organisationer. Endelig foretager jeg jævnligt revalideringspsykologiske undersøgelser og erklæringer.

Primære arbejdsområder

 • Kognitiv behandling og forebyggelse af stress på individ-, gruppe- og virksomhedsniveau
 • Undervisning, supervision og konsulentbistand til virksomheder og organisationer vedr. arbejdsmiljøforhold og fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere
 • Undervisning, supervision og terapi indenfor kognitiv behandling af arbejdsrelaterede lidelser, herunder både akutte og posttraumatiske belastningsreaktioner men også afledte tilstande som stress, angst, depression
  Janne har fungeret som ekstern lektor på Ergo- og fysioterapiskolen i Århus, på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og har undervist på Psykologisk Institut.

Publikationer

 • Changes in stress and coping from a randomized controlled trial of a three-month stress management intervention (Scand J Work Environ Health 2009;35(2):145–152)
 • “Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde” Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø, af Vilhelm Borg et al., 2010.
 • ”Kognitiv Terapi – nyeste udvikling”: Kapitel 11: Kognitiv behandling ved arbejdsrelateret stress (side 283-306), Hans Reitzels Forlag, 2012, (Red. Nicole Rosenberg og Mikkel Arendt)
 • Hertz, J., Lund, G. og Willert, M: ”Kognitiv gruppebehandling af stress.” (Psykolog Nyt nr. 18 2008)
 • Sleep and Cognitive Failures Improved by a Three-Month Stress Management Intervention, forskningsartikel af Morten Vejs Willert, Ane Marie Thulstrup, Janne Hertz og Jens Peter Bonde, 2010. (læs artikel)