Information if. til den aktuelle Covid 19 (corona) krise og smitterisiko:
Acthouse klinikken er åben. Vi skal samtidig passe på hinanden. Alle samtaler kan i denne tid gennemføres som telefonsamtaler eller internetbaserede videosamtaler. Alle med aftaler vil blive guidet gennem de nærmere procedurer.
OBS: Ved afbud eller ønske om flytning af dato gælder følgende retningslinjer for supervision/undervisning.

Kurser og efteruddannelse

Act House har stor erfaring i at udvikle og koordinere kurser og efteruddannelse – interne såvel som eksterne. Jeg udvikler og tilrettelægger hvert enkelt kursus i samarbejde med den organisation eller institution, der ønsker det og jeg har et solidt netværk af specialister, som jeg trækker ind alt efter, hvilken opgave, der er tale om.

Jeg tilbyder både foredrag, temadage, workshops, korte kurser og længerevarende, meritgivende uddannelser, som forløber over flere moduler og år.

Her er en række eksempler på kurser og efteruddannelser, som jeg har haft ansvar for eller været en del af:

  • 2 dages introduktionskursus ACT
  • 5 dages meritgivende ACT-kursus If. specialisering Dansk Psykolog Forening
  • 10 dages forløb ACT for misbrugs-og socialpsykiatri.
  • 2-årig meritgivende efteruddannelser for psykologer/læger i 3. generations Kontekstuel Adfærds Terapi (inddragende elementer fra flere forskellige 3. generations orienteringer som ACT, Dialektisk Adfærdsterapi (DAT), Behavioral Activation (BA), Funktionel Analytisk Adfærdsterapi (FAP) og Compassion Focused Therapy (CFT). 
  • 2-årig meritgivende efteruddannelser for psykologer/læger i Kognitiv Adfærdsterapi inddragende elementer fra både den traditionelle 2 generations kognitive adfærdsterapi og 3 generationstilgangene inden for hhv. Voksen – og børne/unge behandlingsområdet
  • Grund – og videregående kurser i misbrugsbehandling.
  • 1-2 dages kursus i Motivational Interviewing (den motiverende samtale). 
  • Temadag om 3. generation kognitiv adfærdsteori og metode i forhold til forståelse og behandling af borderline og beslægtede personlighedsforstyrrelser.