Kurser og efteruddannelse

Act House har stor erfaring i at udvikle og koordinere kurser og efteruddannelse – interne såvel som eksterne. Vi udvikler og tilrettelægger hvert enkelt kursus i samarbejde med den organisation eller institution, der ønsker det og vi har et solidt netværk af specialister, som vi trækker ind alt efter, hvilken opgave, der er tale om.

Vi tilbyder både foredrag, workshops, korte kurser og længerevarende, meritgivende uddannelser, som forløber over flere moduler og år.

Her er en række eksempler på kurser og efteruddannelser, som vi hver især har haft ansvar for eller været en del af:

For Camilla Grønlunds vedkommende

  • 2 dages introduktionskursus ACT
  • 5 dages meritgivende ACT kursus ifm. specialisering Dansk Psykolog Forening
  • 2 årige merit givende efteruddannelser for psykologer/læger i Kognitiv Adfærdsterapi inddragende elementer fra både den traditionelle 2 generations kognitive adfærdsterapi og 3 generationstilgangene inden for hhv. Voksen – og børne/unge behandlingsområdet
  • Grund – og videregående kurser i misbrugsbehandling.

For Janne Hertz’ vedkommende

  • 2-4-6 dages introduktionskursus til Kognitiv Terapi
  • 1-årig videregående, tværfaglig videreuddannelse i Kognitiv Terapi
  • Forskellige videreuddannelsesmoduler for ansatte indenfor Beskæftigelsesområdet: ”Når diagnosen er psykisk. Viden, metoder og redskaber i samarbejdet med borgere, der sygemeldte på psykisk indikation”
  • Efteruddannelse for mentorer i anvendelsen af kognitiv adfærdsterapeutiske metoder ift. mentees med psykiske lidelser.
  • Kurser om anvendelsen af kognitive metoder i behandlingen af personer med smertetilstande.
  • Kurser i ”den motiverende samtale” (MI) på grund- og videregående niveau.