Om mig

Camilla Grønlund

 • Cand.psych. fra Aarhus Universitet 1996
 • Autoriseret af Psykolognævnet 2009
 • Godkendt specialist i psykoterapi efter Dansk Psykolog Forenings retningslinjer med kognitiv adfærds terapi som hovedretning
 • Supervisorgodkendt på videreuddannelsesniveau efter Dansk Psykolog Forenings retningslinjer
 • Indehaver af Act House
 • Medlem af Dansk Psykolog Forening og Association for Contextual Behavioral Science (ACBS).
 • Til daglig del af psykolog-praksisfællesskabet Blachsgaard, Vesterport 8 K, 8000 Aarhus C.

Baggrund

Jeg er klinisk psykolog og ejer af Act House. Mine tidligere ansættelser har siden 1996 været indenfor hhv. misbrugsområdet Vejle-Kolding-Horsens og hospitalspsykiatrien i Århus. Jeg har desuden været partner i Kognitiv Terapi Center Århus fra 2002-2012. Jeg etablerede Act House i 2012 med min skattede ven og kollega psykolog Janne Hertz, som nu er gået ud af Act House.

Primære arbejdsområder og erfaring med:

Klinisk-terapeutisk: Jeg er bredt funderet på unge-voksenområdet, og har gennem mit virke arbejdet med problemstillinger som har spændt over eksistentielle og kriseprægede problematikker, relationelle vanskeligheder, depression og angst, tab/sorg, kronisk smerte og over i mere personlighedsforstyrrelses problematikker herunder svær impulsforstyrret adfærd (selvbeskadigelse) og spiseforstyrrelser.

Supervision: Jeg har gennem mit virke superviseret bredt inden for sundhedssektoren i hele landet både psykologer, læger og andet behandlingspersonale som sygeplejersker, socialpædagoger, socialrådgivere, SOSU-personale mm. i hospitalspsykiatri, såvel som socialpsykiatri, rehabiliteringstilbud, misbrugsregi og døgninstitutioner. Superviserer desforuden på div. projekter og har ligeledes personaleudviklings forløb.

Undervisning: Jeg har gennem tiden udviklet og afholdt utallige kortere og længerevarende kursusforløb og temadage for sundheds- og social faglige faggrupper i hele Danmark og Færøerne for både den socialpsykiatriske/kommunale sektor, den regionale sektor herunder psykiatrien og misbrugsbehandlingsinstitutioner, privatejede såvel som offentlige.

Jeg har siden 2006 været med at udbrede Acceptance and Commitment Therapy i Danmark som terapeut, underviser, supervisor og forfatter. Jeg modtager fortløbende konsultationer og træning/uddannelse hos feltets førende eksperter i USA og Irland.

Faglig arbejdsramme

Jeg har gennem mit arbejds- og praksisliv rejst gennem den Kognitive Adfærdsteraputiske tradition og er nu landet i og funderet indenfor det, der kaldets 3. generation Kontekstuel Adfærdsterapi. Her går mindfulness og accept hånd i hånd med eksistentielt orienterede og værdi guidede adfærdsændringer. I kombination er de nogle centrale processer jeg arbejder med at udfolde sammen med den enkelte med ydmyghed, respekt og dedikation for det liv personen ønsker at udfolde løbende – med hjerte, hjerne, hænder og fødder.

Jeg beskæftiger mig med og praktiserer personligt såvel som professionelt forskellige tilgange, der afspejler den kontekstuelle adfærdsterapis verdenssyn, menneskesyn og metodesæt bl.a : Dialektisk Adfærdsterapi, Behavioral Activation, Compassion focused Therapy, Functional Analytic Psychotherapy, Motivational interviewing og det for mig centrale omdrejningspunkt Acceptance and Commitment Therapiy (ACT), som jeg siden 2006 har taget afsæt i undervisningsmæssigt, i supervision og det terapeutiske arbejde.

ACT er en videnskabelig funderet psykologisk behandlingsform indenfor kognitiv adfærdsterapi, hvor accept og mindfulness strategier anvendes i sammenhæng med adfærdsmæssige ændringer baseret på personlige værdier og med en overordnet målsætning om at øge det enkelte menneskes psykologisk fleksibilitet således at det mere frit kan indrette sit liv efter de personligt funderede værdier frem for at skulle bruge sit liv på at ”kæmpe med sin psykologi”

ACT er dermed en del af den bevægelse i den klinisk psykologiske videnskab, der anskuer accept og åbenhed overfor inde/ydre oplevelser som en essentiel tilføjelse til mere forandringsfokuserede behandlingsstrategier. ACT hviler på det paradoks, at den radikale accept af det som ikke kan ændres, styrker os til at kunne se og ændre de ting som kan. ACT-tilgangen handler om at kunne favne det man kalder den nødvendige lidelse for at kunne foretage mere engagerede, livsbekræftende valg og kunne leve i overensstemmelse med dybtfølte personlige værdier.

Publikationer

 • Grønlund, C (2018) Acceptance and Commitment Therapy. I: Glintborg, C (red.) Rehabiliteringspsykologi i teori og praksis. Aarhus Universitetsforlag.
 • Grønlund, C (2016) Tredje bølge-supervision i : Bjerrum Møller, S & Rosenberg, N.G.K (Red) Kognitiv adfærdsterapeutisk supervision. Hans Reitzels Forlag.
 • Rasmussen, S & Grønlund, C – red. (2015) Rundt om ACT- muligheder og metode i Acceptance and Commitment Therapy. Frydenlunds Forlag.
 • Grønlund, C (2012) Acceptance and Commitment Therapy. I :Rosenberg, K.N & Arendt, M (red.) Kognitiv Terapi – nyeste udvikling. Hans Reitzels Forlag.
 • Grønlund, C & Mørch, M.M. Kognitiv terapi ved personlighedsforstyrrelser. Månedsskrift for praktisk lægegerning (2008).
 • Heard, H.L & Grønlund, C. (2005) Dialektisk adfærdsterapi: problemløsning i behandling. I: Mørch, M.M & Rosenberg N.K (red.) Kognitiv terapi; modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag.
 • Grønlund, C. (2001) Borderline og Dialektisk adfærdsterapi. Psykolog Nyt nr 20: 10-15

Camilla Grønlund

Daglig kontakt
Telefon: 53 70 74 36
camilla@acthouse.dk

(+45) 28 76 74 36
camilla@acthouse.dk