OBS: Ved afbud eller ønske om flytning af dato gælder følgende retningslinjer for supervision/undervisning.

Information if. til den aktuelle Covid 19 (corona) krise og smitterisiko: Acthouse klinikken er åben. Vi skal samtidig passe på hinanden. Alle samtaler kan i denne tid gennemføres som telefonsamtaler eller internetbaserede videosamtaler. Alle med aftaler vil blive guidet gennem de nærmere procedurer.

Supervision

Én af de primære formål med supervisionens er at sikre såvel kvalificeret professionsudvikling som udøvelse af denne. Supervisionen tager for det meste udgangspunkt i konkrete sager, d.v.s aktuelle klient behandlings -eller støtte forløb med det formål at skabe specifik læring for supervisanden i forhold til dennes særlige professionsområde og opgave. Supervisionen kan have fokus på caseforståelse, vurdering og interventions så vel som på supervisandens rolle og reaktioner på dennes patienter, klienter eller brugere.

1. Supervision af tværfagligt personale

sygeplejersker, egoterapeuter, socialrådgivere, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter, pædagoger etc.

Form og indhold

Supervision tilbydes individuelt eller i grupper, fx personale på psykiatriske, socialpsykiatriske eller misbrugsbehandlings institutioner.

Der vil primært være tale om casesupervision med fokus på intervention herunder mliljø terapeutiske interventioner, specifikke metoder samt diagnostiske overvejelser.

Supervisor Kontakt Camilla Grønlund
Sted Efter aftale
Pris Efter aftale i forhold til sted, deltagerantal og varighed

2. Supervision af psykologer mhp opnåelse af autorisation

For psykologer uden autorisation.

Form og indhold

Individuel så vel som gruppebaseret supervision. I gruppe max 8 deltagere.
Casesupervision med fokus på assessment, intervention, specifikke metoder samt diagnostiske overvejelser. Feed-back på egen stil. Mulighed for videosupervision. Supervisionen er kompetencegivende.

Supervisor Kontakt Camilla Grønlund
Sted Act house, Vesterport 8K, 8000 Aarhus C.
Pris Efter aftale i forhold til deltagerantal og varighed.

3. Supervision af psykologer under videreuddannelse til specialist.

For psykologer med autorisation og på vej til specialist.

Form og indhold

Individuel så vel som gruppebaseret supervision. I gruppe max 8 deltagere.
Casesupervision med fokus på assessment, intervention, specifikke metoder samt diagnostiske overvejelser. Feed-back på egen stil. Mulighed for videosupervision. Supervisionen er kompetencegivende.

Supervisor Kontakt Camilla Grønlund
Sted Act house, Vesterport 8K, 8000 Aarhus C.
Pris Efter aftale i forhold til deltagerantal og varighed.