Supervision

Det primære formål med supervision

Én af de primære formål med supervisionens er at sikre såvel kvalificeret professionsudvikling som udøvelse af denne. Supervisionen tager for det meste udgangspunkt i konkrete sager, d.v.s aktuelle klient behandlings -eller støtte forløb med det formål at skabe specifik læring for supervisanden i forhold til dennes særlige professionsområde og opgave. Supervisionen kan have fokus på caseforståelse, vurdering og interventions så vel som på supervisandens rolle og reaktioner på dennes patienter, klienter eller brugere. Supervisonen kan indeholde oplevelsesorienterede elementer og have et procesfokus.

1. Supervision af tværfagligt personale

Sygeplejersker, egoterapeuter, socialrådgivere, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter, pædagoger etc.

Form og indhold

Supervision tilbydes individuelt eller i grupper, fx personale på psykiatriske, socialpsykiatriske eller misbrugsbehandlings institutioner. Supervision kan både være monofaglig og tværfaglig. Jeg har stort lokale til rådighed, så det kan også afholdes i mit regi. Supervision kan også foregå på online platforme og på engelsk.

Der vil er tale om casesupervision med fokus på intervention herunder miljø terapeutiske interventioner, og specifikke metoder/procedurer. Den personlige relation og relationelle aspekter er en del af mit case-fokus.

Supervisor Kontakt Camilla Grønlund
Sted Efter aftale
Pris Efter aftale i forhold til sted, deltagerantal og varighed

2. Supervision af psykologer mhp. opnåelse af autorisation

For psykologer uden autorisation.

Form og indhold

Individuel så vel som gruppebaseret supervision. I gruppe max 8 deltagere.
Casesupervision med fokus på assessment, intervention, specifikke metoder samt diagnostiske overvejelser. Feed-back på egen stil. Mulighed for videosupervision. Supervisionen er kompetencegivende.

Supervisor Kontakt Camilla Grønlund
Sted Act house, Vesterport 8K, 8000 Aarhus C.
Pris Efter aftale i forhold til deltagerantal og varighed.

3. Supervision af psykologer under videreuddannelse til specialist.

For psykologer med autorisation og på vej til specialist.

Form og indhold

Individuel så vel som gruppebaseret supervision. I gruppe max 8 deltagere.
Casesupervision med fokus på assessment, intervention, specifikke metoder samt diagnostiske overvejelser. Feed-back på egen stil. Mulighed for videosupervision. Supervisionen er kompetencegivende.

Supervisor Kontakt Camilla Grønlund
Sted Act house, Vesterport 8K, 8000 Aarhus C.
Pris Efter aftale i forhold til deltagerantal og varighed.

4. Supervision af supervision for psykologer på vej mod supervisor godkendelse / andre supervisionsudøvere

Form og indhold

Individuel så vel som gruppebaseret supervision. I gruppe max 8 deltagere.
Mulighed for videosupervision. Supervisionen er kompetencegivende for psykologer på vej mod supervisor godkendelse.

Supervisor Kontakt Camilla Grønlund
Sted Act house, Vesterport 8K, 8000 Aarhus C.
Pris Efter aftale i forhold til deltagerantal og varighed.

Supervision hos Act House

I Act house tilbyder vi både individuel- og gruppesupervision til behandlere, terapeuter, rådgivere, ledere m.m. Metodisk er supervisionen forankret i de kognitive adfærdsterapeutiske metoder, særligt de nyere strømninger.

Kontakt Act House

(+45) 28 76 74 36
camilla@acthouse.dk